Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

Sorbent sypki Lignosorb

Sorbent sypki

Sorbent naturalny Lignosorb Zobacz więcej sorbent sypki

Rękawy sorpcyjne

Rękawy

Wypełnione sorbentem Lignosorb Zobacz więcej rękawy sorpcyjne

Poduszki sorpcyjne

Poduszki

Wypełnione sorbentem Lignosorb Zobacz więcej Poduszki sorpcyjne

Filtry sorpcyjne

Filtry

Wypełnione sorbentem Lignosorb Zobacz więcej Filtry sorpcyjne

Sorbent pochodzenia naturalnego przeznaczony do usuwania rozlanych plam z powierzchni gleby, podłóg, posadzek. Skutecznie usuwa farby, lakiery, oleje naturalne i syntetyczne, rozpuszczalniki, kwasy, zasady, środki ochrony roślin, płynne nawozy, smary, tłuszcze, detergenty itp. Znajduje zastosowanie na stacjach benzynowych, w warsztatach samochodowych i innych warsztatach. Sorbent pochodzenia naturalnego przeznaczony do usuwania niemieszających się z wodą chemikaliów z jej powierzchni. Usuwa ropopochodne, oleje naturalne i sztuczne, ciekłe tłuszcze i tym podobne itp. z powierzchni wód stojących, płynnych oraz ścieków. Może być stosowany jako wkład odolejający ścieki, odcieki poprodukcyjne na stacjach benzynowych, warsztatach samochodowych i innych warsztatach naprawczych, a także zakładach stosujących emulsje wodno-olejowe do obróbki skrawaniem. Skuteczny w procesach odolejania ścieków w małej gastronomii i zakładach przemysłu spożywczego. Prosty w użyciu, zasypać, odczekać 10 - 15 minut. więcej »

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail