Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

Filtry sorpcyjne Lignosorb rękawy filtrujące
Filtry służące do oczyszczania zanieczyszczonej cieczy. Jego działanie polega na wykorzystaniu zjawiska sorpcji, tj. pochłaniania substancji na powierzchni lub w objętości odpowiedniego materiału. W czasie przepływania cieczy przez warstwę sorpcyjną cząsteczki substancji w wyniku kontaktu z powierzchnią sorbentu (substancji chłonącej) przyczepiają się do jego włókien.

Filtr kanalizacyjny jest filtrem ekologicznym, który instaluje się wewnątrz instalacji odprowadzającej wodę deszczową. Skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia olejowe i ropopochodne.

Niskie koszty utylizacji
(Po termicznej likwidacji praktycznie nie pozostawia popiołu)

Filtr zatrzymuje m.in.
-Substancje ropopochodne (olej, benzyna, parafina, nafta itp.)
-Oleje naturalne i syntetyczne
filtry sorpcyjne -Rozpuszczalniki organiczne
-Zasady
-Środki ochrony roślin
-Płynne nawozy
-Smary
-Ciekłe tłuszcze (naturalne i syntetyczne z powierzchni wód stojących, płynących oraz z powierzchni ścieków)
-Detergenty
-Odczynniki chemiczne

Wykorzystywany na:
-Stacjach benzynowych
-Warsztatach samochodowych, naprawczych
-Parkingach
-Budowach
-Na drogach przejazdowych
-W halach przemysłowych
-Skuteczny w procesach odolejania ścieków w małej gastronomii i zakładach przemysłu spożywczego,

Skład:
98% modyfikowanej celulozy w suchej masie,
Odczyn wodny wyciągu sorbentu - obojętny,
Przyjazny dla środowiska (pH 7), wytwarzany z produktów naturalnych, przyswajalnych w środowisku

Wykonujemy każde indywidualne zamówienie. W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt podając wymiary filtra.

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail