Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

Sorbent sypki
Sorbent sypki
Do usuwania z powierzchni gleby, podłóg, posadzek, jezdni substancji ropopochodnych, olei naturalnych i syntetycznych, rozpuszczalników, zasad, środków ochrony roślin, płynnych nawozów, smarów, tłuszczy, detergentów,

Rękawy sorpcyjne
Rękawy sorpcyjne
Szybko i skutecznie usuwa przypadkowe wycieki i rozlewy płynnych substancji chemicznych, nawet najbardziej agresywnych. Wchłania bardzo szybko. Dzięki swojej budowie można rękaw dowolnie kształtować. Stosowany do ochrony powierzchni roboczych w laboratoriach, fabrykach i magazynach przed niespodziewanym wyciekiem nieznanych i niebezpiecznych substancji.

Poduszki sorpcyjne
Poduszki - Maty sorpcyjne
Idealne do pochłaniania dużych wycieków spod maszyn i w ciasnych, trudno dostępnych miejscach. Duża powierzchnia poduszki ułatwia szybkie wchłanianie. Stosowana jako element wymienny w pojemnikach, które gromadzą wycieki nieznanych i niebezpiecznych substancji z nieszczelnych zaworów i przewodów.

Filtry sorpcyjne
Filtry sorpcyjne
Filtry służące do oczyszczania zanieczyszczonej cieczy. Jego działanie polega na wykorzystaniu zjawiska sorpcji, tj. pochłaniania substancji na powierzchni lub w objętości odpowiedniego materiału.

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail