Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

Myjnie płytowe z aktywnym biologicznie podłożem.

Zgodnie z Rozporządzeniem MR i RW w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin, po zakończeniu zabiegu ochrony roślin sprzęt należy umyć w myjni. W celu uniknięcia skażeń miejscowych powstaje stanowisko z aktywnym biologicznie podłożem.
W powstałym korycie na dnie należy ułożyć 10 cm warstwę żwiru i 10 cm warstwę gliny. Pozostałą objętość wypełnić warstwą sorbentu i wysiać trawę.

Powstrzymanie przesiąkania zapobiega przenikaniu środków ochrony roślin do wód podziemnych oraz daje więcej czasu na ich rozkład w trakcie przebiegu metabolicznych procesów mikroorganizmów glebowych.

W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt podając wymiary myjni płytowej

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail