Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny
sorbent porównanie PZH/HK/B/1262/01/2015


Lignosorb
Sorbent sypki do usuwania skażeń substancjami ropopochodnymi i węglopochodnymi z powierzchni utwardzonych (gleby, podłóg, posadzek, jezdni) i wody.

Niskie koszty utylizacji sorbentu
(Po termicznej likwidacji praktycznie nie pozostawia popiołu)

Usuwa m.in.
-Substancje ropopochodne (olej, benzyna, parafina, nafta itp.)
-Oleje naturalne i syntetyczne
-Rozpuszczalniki organiczne
-Zasady
-Środki ochrony roślin
-Płynne nawozy
-Smary
-Ciekłe tłuszcze (naturalne i syntetyczne z powierzchni wód stojących, płynących oraz z powierzchni ścieków)
-Detergenty
-Odczynniki chemiczne

Zastosowanie:
-Do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych
-Do usuwania awarii pestycydowych ( rozlanie lub rozsypanie preparatu) w czasie transportu, magazynowania itp.
-W ograniczony sposób nadaje się do usuwania skażeń z powierzchni wody
-Skuteczny w procesach odolejania ścieków w małej gastronomii i zakładach przemysłu spożywczego
-Do samochodów przewożących substancje niebezpieczne
-Doskonale nadaje się do wkładów filtrów odolejających ścieki
-Zaopatrzenie myjni płytowej w sorbent - Myjnia płytowa z aktywnym biologicznym podłożem
-Do usuwania odcieków poprodukcyjnych
-Do ekologicznego zwalczania glonów w zbiornikach wodnych

Zalety sorbentu Lignosorb
-1kg sorbentu Lignosorb odpowiada 5L.
-Chłonność: średnio - 200 %
-10 kg sorbentu wystarcza na 30 - 120 m2
-Absorbuje szybko i skutecznie
-Sorbent miękki, nie uszkadza podłoża
-Chemicznie bierny - nie wchodzi w reakcje z innymi związkami chemicznymi ( z wyjątkiem silnych kwasów mineralnych)
-Zmiana natężenia barwy sorbentu informuje o procesie wchłaniania
-Prosty w użyciu, zasypać, odczekać 10 - 15 minut
-Łatwy do usunięcia
-Nie pozostawia mazistej warstwy na podłożu
-Nasączony nie oddaje substancji absorbowanej
-Wysypanie sorbentu na rozlewisko ogranicza niebezpieczeństwo poślizgu zarówno dla ludzi jak i pojazdów

Skład:
98% modyfikowanej celulozy w suchej masie,
Odczyn wodny wyciągu sorbentu - obojętny,
Przyjazny dla środowiska (pH 7), wytwarzany z produktów naturalnych, przyswajalnych w środowisku

W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt podając ilość potrzebnego sorbentu.

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail