Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

Poduszki sorpcyjne Lignosorb poduszki sorpcyjne
Idealne do pochłaniania dużych wycieków spod maszyn i w ciasnych, trudno dostępnych miejscach. Duża powierzchnia poduszki ułatwia szybkie wchłanianie. Stosowana jako element wymienny w pojemnikach, które gromadzą wycieki nieznanych i niebezpiecznych substancji z nieszczelnych zaworów i przewodów. Poduszki sorpcyjne służą do absorpcji między innymi olejów, wody, rozpuszczalników, chemikaliów oraz płynów chłodząco - smarujących.

Niskie koszty utylizacji poduszki
(Po termicznej likwidacji praktycznie nie pozostawia popiołu)

Wchłania m.in.
-Substancje ropopochodne (olej, benzyna, parafina, nafta itp.)
-Oleje naturalne i syntetyczne
-Rozpuszczalniki organiczne
-Zasady
poduszka sorpcyjna okrągła -Środki ochrony roślin
-Płynne nawozy
-Smary
-Ciekłe tłuszcze (naturalne i syntetyczne z powierzchni wód stojących, płynących oraz z powierzchni ścieków)
-Detergenty
-Odczynniki chemiczne

Zastosowanie:
-Idealne do pochłaniania dużych wycieków spod maszyn
-Ograniczają i absorbują rozlaną ciecz wokół maszyn produkcyjnych
-Do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych
-W ograniczony sposób nadaje się do usuwania skażeń z powierzchni wody

Zalety poduszki Lignosorb
-Chłonność: średnio - 200 %
-Absorbuje szybko i skutecznie
-Nasączona nie oddaje substancji absorbowanej
-Jest przyjazna dla środowiska, wytwarzana z produktów naturalnych, przyswajalnych w środowisku
-Ekonomiczna, duża chłonność

Skład:
98% modyfikowanej celulozy w suchej masie,
Odczyn wodny wyciągu sorbentu - obojętny,
Przyjazny dla środowiska (pH 7), wytwarzany z produktów naturalnych, przyswajalnych w środowisku

Wykonujemy każde indywidualne zamówienie. W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt podając wymiary poduszki - maty.


W ofercie posiadamy również maty odkażające - maty dezynfekcyjne Zobacz więcej

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail