Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

Rękawy sorpcyjne Lignosorb rękawy sorpcyjne
Szybko i skutecznie usuwają przypadkowe wycieki i rozlewy płynnych substancji chemicznych, nawet najbardziej agresywnych. Wchłaniają bardzo szybko. Dzięki swojej budowie można rękaw dowolnie kształtować. Stosowane do ochrony powierzchni roboczych w laboratoriach, fabrykach i magazynach przed niespodziewanym wyciekiem nieznanych i niebezpiecznych substancji. Ograniczają i absorbują rozlaną ciecz wokół maszyn produkcyjnych lub w miejscach przechowywania opakowań z materiałami niebezpiecznymi.

Niskie koszty utylizacji rękawa
(Po termicznej likwidacji praktycznie nie pozostawia popiołu)

Wchłania m.in.
-Substancje ropopochodne (olej, benzyna, parafina, nafta itp.)
rękawy sorpcyjne -Oleje naturalne i syntetyczne
-Rozpuszczalniki organiczne
-Zasady
-Środki ochrony roślin
-Płynne nawozy
-Smary
-Ciekłe tłuszcze (naturalne i syntetyczne z powierzchni wód stojących, płynących oraz z powierzchni ścieków)
-Detergenty
-Odczynniki chemiczne

Zastosowanie:
-Ograniczają i absorbują rozlaną ciecz wokół maszyn produkcyjnych
-Do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych
-W ograniczony sposób nadaje się do usuwania skażeń z powierzchni wody

Zalety rękawa Lignosorb
-Chłonność: średnio - 200 %
-Absorbuje szybko i skutecznie
-Nasączony nie oddaje substancji absorbowanej
-Dzięki swojej budowie można rękaw dowolnie kształtować.
-Jest przyjazny dla środowiska, wytwarzany z produktów naturalnych, przyswajalnych w środowisku
-Ekonomiczny, duża chłonność
-Chemicznie bierny - nie wchodzi w reakcje z innymi związkami chemicznymi ( z wyjątkiem silnych kwasów mineralnych)

Skład:
98% modyfikowanej celulozy w suchej masie,
Odczyn wodny wyciągu sorbentu - obojętny,
Przyjazny dla środowiska (pH 7), wytwarzany z produktów naturalnych, przyswajalnych w środowisku

Wykonujemy każde indywidualne zamówienie. W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt podając wymiary rękawa.

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail