Sorbent

Sorbent tani w utylizacji

usuwanie oleju
Usuwanie plamy z powierzchni twardych
Plamy należy posypać sorbentem w takich ilościach, aby nastąpiło całkowite wchłonięcie usuwanej substancji, a sorbent nie był wilgotny. Zebrać sorbent po paru minutach, zapakować do szczelnego pojemnika i przekazać do likwidacji.

Usuwanie rozlanych chemikaliów z powierzchni wody
Zasypać sorbentem plamę rozlanej na powierzchni wody cieczy zaczynając od obrzeży plamy do jej środka. Zebrać dostępnymi sposobami.
Zebrany sorbent przekazać do utylizacji.

Zobacz naszą ofertę Sorbenty do oleju

ikona telefon Kontakt Producent sorbentu

Firma KM
Chroberz, ul.Ogrodowa 14
28-425 Złota
tel. 662-158-365
ikona mail Masz pytanie? Napisz do nas! Wyślij e-mail